Image

قانون جدید چک

ارائه چک در وجه حامل، از 20 دی ممنوع است، ثبت گیرنده چک در سامانه صیاد الزامی است...

Image

سقف وام ضروری

حداکثر مبلغ وام ضروری 32000000 ریال می باشد....

Image

نغییر عضویت ماهیانه

حداکثر میزان عضویت ماهیانه اعضا به مبلغ 1800000 ریال افزایش یافته است....

Image

وام های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان

صندوق رفاه دانشجویان آماده ارائه وام های دانشجویی به فرزندان دانشجوی همکاران گرامی می باشد...

Comments

از اهداف اوليه تاسيس شركت علاوه بر پرداخت وام و تسهيلات به كاركنان ايجاد زمينه های لازم برای سرمايه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی و خريد سهام شركت های توليدی و خدماتي از طريق جمع آوری سرمايه های كوچك و اندك كاركنان و مساعدت و كمك سازمان برای تحقق اين امر مي باشد.

ارتباط با ما

زنجان کیلومتر 6 جاده تبریز ، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم پایه :آدرس
024-3305-2535 :تلفن
024-3305-2535 :فکس