ارسال مدارک وام های دانشجویی ضروری ، ازدواج ، ودیعه مسکن

ورود شماره دانشجویی و دانشکده الزامی است.


تصویر سند وام ضروری خود را وارد کنید
تصویر سند ازدواج صفحات 2و3 خود را وارد کنید
تصویر سند ازدواج صفحات 3و4 خود را وارد کنید
تصویر اجاره نامه رسمی دارای کد رهگیری خود را وارد کنید
لطفا پس از مطالعه دقیق اطلاعیه وام نسبت به ثبت و ارسال مدارک وام اقدام نمائید
به دلیل تسویه حساب تلفنی با دانشجویان و ترافیک بالای تماس های دریافتی از تماس های غیر ضروری خودداری کنید
مجموعه قوانین و مقررات و فرایند درخواست وام در سایت اداره رفاه دانشجویان موجود است
به دلیل تغییر پروتکل استفاده شده در آدرس سامانه صندوق رفاه دانشجویان از لینک سامانه درخواست وام صندوق رفاه دانشجویان جهت ورود به سامانه صندوق استفاده نمائید
جهت جلوگیری از تماس های تکراری تلفنی ضمن مطالعه سوالات دوستان ، در صورت نیاز سوال خودرا از سامانه پرسش و پاسخ ارسال کنید
سامانه پرسش و پاسخ